Saturday, April 29, 2017

เล่นกับน้องหมา....อย่างไร?
การเล่นของคุณ จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของน้องหมา ขึ้นอยู่กับคุณเล่นกับน้องหมาอย่างไร และเล่นแบบไหน ปัญหาพฤติกรรมที่พบในน้องหมาโตๆ ล้วนเป็นผลมาจากการเล่นในวัยเด็ก ว่า.. การเล่นของคุณกระตุ้นให้น้องหมาชอบ แย่ง ไล่กวด กัด หรือไม่

ดังเช่นที่ Sarah Wilson เขียนไว้ใน Good Owners, Great Petsว่า “สิ่งสำคัญของการมีน้องหมาไว้ในความดูแล คือ การฝึกให้น้องหมารู้จักควบคุมตัวเอง สุนัขที่ดี และ ปลอดภัยต่อเด็กๆ ต้องนั่งลงได้แม้ใจอยากกระโดด อดทนอดกลั้นคอยได้แม้อยากจะไปเอามา ปล่อยของได้แม้อยากคาบอยู่ 


กิจกรรมทุกอย่างของน้องหมาถ้าเป็นการสนับสนุนการรู้จักควบคุมตัวเองของสุนัข ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ก่อนจะเล่นอะไรก็ตามกับน้องหมา ต้องแน่ใจว่าการเล่นของคุณจะสนับสนุนพฤติกรรม และทัศนคติที่คุณต้องการให้น้องหมาเป็น การเล่นที่ดีจะส่งเสริมให้น้องหมาควบคุมง่าย และยอมทำตามคำสั่ง

อย่าเอารางวัล (ของเล่น) มากระตุ้นน้องหมามากไป


หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เป็นการท้าทาย หรือแหย่น้องหมา เช่น อย่าเคลื่อนไหวไปมาและจู่โจมอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการยั่วยุน้องหมาด้วยของเล่นก่อนที่จะปา ดึงและบิดของเล่นอย่างแรงจากปากน้องหมาหลังจากประเดี๋ยวเดียวจากที่เล่นเกม ชักคะเย่อ และการแกว่งไปแกว่งมาของเล่นสุดเอื้อมหรือเอาไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้น้องหมา แย่งไปจากคุณ 


การกระทำที่กล่าวมานี้จะทำให้เพิ่มความเป็นจ่าฝูงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว การกระทำเหล่านี้อาจจะช่วยกระตุ้นให้น้องหมาที่ขี้อายเล่น แต่ควรหลีกเลี่ยงในการกระตุ้นอย่างสูง ทำให้กลายเป็นน้องหมาที่กล้าเกินไป. น้องหมาที่เคยเล่นแย่งของแบบที่กล่าวมากับผู้ใหญ่ เมื่อมีเด็กๆ สัก 5 ขวบเดินถือของแกว่งไปแกว่งมาน้องหมาจะเข้าใจว่าต้องไปแย่งมา การเล่นแบบนี้จะเป็นอันตรายมาก ถ้าสุนัขโตไปไล่จักรยานของผู้คนที่ผ่านไปมา หรือไปไล่กัดเด็กที่กำลังวิ่งเล่น


น้องหมาจะมีของเล่น 2 ชนิด

1. ของเล่นที่ทำให้สงบ หรือของเล่นประเภทขบเคี้ยว มีไว้เพื่อทดแทนรองเท้าและเฟอร์นิเจอร์
2. ของเล่นที่ใช้เล่นตอบโต้กัน เช่น บอล ของเล่นที่มีเสียง ของเล่นที่ใช้ดึงหรือลาก กลุ่มนี้น้องหมาเอาไว้เล่นสนุกกับคุณ
คุณไม่ใช่ของเล่น


ห้ามใช้ร่างกายหรือเสื้อผ้าคุณเป็นอุปกรณ์การเล่น เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการบอกให้น้องหมาทราบว่าคุณเป็นลูกหมาเล็กๆ ที่อ่อนแอกว่าเค้า คุณไม่ใช่สุนัขเพราะฉะนั้นไม่ควรคุกเข่าลงคลานแล้วทำท่าเห่าหรือขู่เลียนแบบ น้องหมา อีกทั้งไม่ควรเล่นต่อสู้เพื่อกระตุ้นให้เค้ากัดด้วย


ใช้เสียงคุณอย่างมีประสิทธิผล
ระดับเสียงสูง การร้องเสียงแหลม ทำเสียงคุณให้คล้ายของเล่นซึ่งร้องเสียงแหลม ซึ่งเหมือนเสียงสัตว์บาดเจ็บ ซึ่งเสียงเหล่านี้จะนำลักษณะผู้ล่าออกมาจากตัวสุนัข การส่งเสียงร้องเบาๆ เสียงคล้ายๆ ลูกสุนัขตัวอื่นๆ น้องหมาจะเข้าใจว่าคุณ คือ เพื่อนเล่น ไม่ใช่จ่าฝูง เสียงเด็กๆ และผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีเสียงสูง เช่น ว๊ายยย ไม่ …ต๊ายๆอย่านะ ถ้าออกคำสั่งหรือดุน้องหมาด้วยน้ำเสียงแบบนี้ ไม่ได้ผล คุณต้องใช้เสียงที่ต่ำๆ สงบ และคำสั่งชัดเจน เช่น ไม่ ซ้าย ขวา นั่ง คอย จึงจะเป็นการใช้เสียงที่มีผลต่อการสั่งน้องหมา


ใช้ท่าทางให้มีประสิทธิภาพเหมือนเสียง
ในการสั่งน้องหมาให้ยืนอยู่ข้างหน้าน้องหมาแล้วออกคำสั่ง ถ้าน้องหมาแย่งขโมย ของเล่น หรืออาหาร ให้ใช้เสียงหรือท่าทางแสดงให้น้องหมารู้ว่าทำไม่ได้ อย่าร้องกรี๊ด….หรือส่งเสียงสูงเด็ดขาด ห้ามแย่งของจากปากน้องหมาแล้วยกขึ้นไปไว้เหนือศีรษะ เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดนิสัยไล่กวด ให้ดึงของที่น้องหมาขโมยไปออกมาตรงๆ แล้วนำมาไว้ใกล้ๆ ตัวคุณ สบตาน้องหมาแล้วสั่งด้วยเสียงต่ำๆ ว่า “ไม่คุณเป็นผู้คุมกฎ
เก็บของเล่นที่ใช้เล่นตอบโต้กัน เช่น บอล ของเล่นที่มีเสียง ของเล่นที่ใช้ดึงไว้ให้มิดชิด ไม่ทิ้งไว้ตามพื้น คุณจะเป็นผู้เลือกของเล่น คุณเป็นคนตัดสินใจว่าจะเล่นอะไร มีกฎอย่างไร และหยุดเล่นเมื่อใด น้องหมาไม่มีสิทธิออกนอกทิศทางไปกับของเล่นเมื่อเกมจบ ของเล่นเป็นของคุณ และคุณอนุญาตให้น้องหมาเล่นเมื่อคุณสั่ง


การเล่นเป็นวิธีการที่สนุกสนานที่จะใช้ฝึกให้น้องหมาให้เป็นจ่าฝูง หรือฝึกเพื่อให้คุณควบคุมน้องหมาได้ ในที่นี้ได้รวบรวมการเล่นที่ดีที่มีผลดีต่อพฤติกรรมในอนาคตน้องหมา กับการเล่นที่ไม่ควรเล่นจะส่งผลให้น้องหมาไม่สามารถควบคุมได้มา ไว้ดังนี้


การเล่นที่แย่ : “เล่นไล่จับ เล่นแย่งของ” การเล่นโดยคุณกระทืบเท้า แล้วให้น้องหมาวิ่งหนี หรือแย่กว่านั้น คือ น้องหมากำลังคาบของอยู่แล้วคุณพยายามไล่จับเพื่อแย่งของ (การเล่นแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่หวงของ และเป็นการฝึกให้รู้จักวางแผนหลบหลีก เจ้าเล่ห์ ทำให้เราคุม (จับ) น้องหมาไม่ได้ ถ้าน้องหมาเคยเล่นแบบนี้)

การเล่นที่ดี : “เล่นซ่อนหา
การเล่นแบบนี้ให้คุณไปแอบแล้วให้น้องหมาหาคุณให้เจอ(การเล่นแบบนี้เป็นการฝึกสอนน้องหมาให้มาหาเมื่อคุณเรียก และวิธีการที่น้องหมาจะหาคุณพบได้อย่างไร ถ้าไม่เห็นคุณ) หรืออาจจะเล่นโดยเอาของเล่นหรือขนมไปซ่อน แล้วกระตุ้นให้น้องหมาไปหา การเล่นแบบนี้เป็นเกมที่ดีมากในการฝึกดมกลิ่น


การเล่นที่แย่ : “เกมชักคะเย่อ เพื่อเก็บ” การที่น้องหมาต่อสู้แย่งของเล่นจากคุณ โดยในบางครั้งน้องหมามีการขู่คำราม แล้วชนะวิ่งคาบของเล่นหนีไปจากคุณ (การเล่นแบบนี้เป็นการผิดพลาดที่สร้างอำนาจ และสร้างความกล้าให้น้องหมา เลยเถิดไปถึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่หวงของ)

การเล่นที่ดี : “เกมชักคะเย่อ ตามคำสั่ง
คุณนำของเล่นมาชักชวนให้น้องหมาเล่น คุณเป็นคนกำหนดกฎกติกาใช้คำสั่ง 3 คำสั่ง “เอาไป” “ดึง” “ปล่อย” การเล่นจะเริ่มต้นและจบเมื่อคุณสั่ง และเมื่อจบการเล่นคุณเป็นผู้เก็บของเล่น จนกว่าจะเริ่มเกมต่อไป (การเล่นแบบนี้เป็นการฝึกฝนความเป็นผู้นำ ในระดับพอประมาณไม่มากเกินไป ในกรณีที่มีการกระตุ้นมากเกินไป จนเกมจบอย่างกะทันหัน สอนการควบคุมตนเอง)


การเล่นที่แย่ : “ขว้างลูกบอล” น้องหมาผลักลูกบอลมาที่คุณ จ้องมองอย่างมุ่งมั่น ให้คุณขว้างลูกบอล แล้วน้องหมาก็รีบแย่งบอล เมื่อคุณมาถึงบอล เมื่อน้องหมาอนุญาตให้คุณขว้างบอล น้องหมาก็จะมากระโดดโลดเต้นยั่วแหย่คุณแทนที่จะไปเก็บมาให้คุณ (การเล่นแบบนี้เป็นการสอนให้น้องหมารู้ว่าน้องหมาสามารถสั่งคุณได้)

การเล่นที่ดี : “เกมไปเก็บมา” คุณนำบอลมาแล้วชักชวนให้น้องหมาเล่น โดยเริ่มจากบทเรียนให้น้องหมาทำตามลำดับ คือนั่ง” “คอย” “ไปเก็บมา” “ปล่อย” คุณเป็นผู้เก็บบอลไว้ จนกว่าจะเริ่มเกมต่อไป (การเล่นแบบนี้สอนให้น้องหมารู้จักกติกาว่าเมื่อไรจะต้องทำอะไร และเกมจบเมื่อใด ควรหยุดเล่นเมื่อน้องหมาไม่ต้องการเล่น เพื่อให้เค้าอยากเล่นต่อในครั้งต่อไป)

การเล่นที่แย่ : “การเล่นต่อสู้” อุ๊บ..การกระตุ้นน้องหมาให้กระโดดเกาะคุณ ขบ งับ กัด วิ่งไล่ และแสดงกำลังกับคุณ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้สุนัขรู้ว่า สุนัขมีอำนาจเหนือคุณ

การเล่นที่ดี : “อุบายต่างๆการเล่นแบบนี้เป็นการฝึกจิตใจ(สมาธิ) น้องหมา ด้วยการสอนให้นั่งหวัดดี กลิ้ง ขอมือ เลี้ยงของไว้บนจมูกไม่ให้หล่น

การเล่นที่ดีเยี่ยม : “เกมฝึกใจ
เป็นเกมที่ใช้ในการฝึกสมองน้องหมา โดยการสอนน้องหมาให้รู้จักชื่อสมาชิกในครอบครัว และของเล่นของเค้า เช่น บอล… ต่อมาก็สอนให้รู้จักไปหาสิ่งของที่คุณต้องการฝึก เช่น กุญแจรถยนต์ที่มา: takeshi, http://sangwankennels.wordpress.com

เครดิตภาพ 
https://www.pinterest.com/explore/puppy-face/

Sunday, April 23, 2017

สุนัขสื่อสารกับเราอย่างไร

เจ้าปุกปุยนั้นไม่อาจพูดคุยกับเราได้ แต่เค้าก็มีท่าทางการส่งภาษาให้เรารู้และเข้าใจได้ดียิ่งกว่า
การพูดจริงๆเสียอีก ยิ่งเราได้อยู่คุ้นเคยมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใจสิ่งที่เค้าต้องการบอกเรา
มากขึ้นเท่านั้น การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางหรือการแกว่งหางอาจแปลความหมายได้หลาย ความหมายแล้วแต่สถานการณ์ ความฉลาดหรือการจดจำคำพูดของเรานั้นมีวิจัยออกมา แล้วว่าเทียบเท่ากับเด็กสองขวบเลยทีเดียว เราอาจจำต้องลองสังเกตุและเรียนรู้การสื่อสาร ในแบบหมาหมาบ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้ทราบถึงสิ่งที่เค้าอยากสื่อสารให้ เราได้เข้าใจ

การแสดงออกโดยการเห่า

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมของสุนัขแยกประเภทและความหมายของเสียงเห่าแต่ละชนิดไว้ดังนี้
  • เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด.......ความหมาย เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ
  • เห่าเร็ว ๆ ติดต่อกันด้วยโทนเสียงปานกลาง........ความหมาย การเตือนภัยของสุนัขว่า “มีสิ่งไม่น่าไว้วาง
   ใจใกล้เข้ามา
  • เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ ......ความหมาย กำลังมีภัยประชิดตัว
  • เห่าแล้วหยุด เห่าแล้วหยุด ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ..........ความหมาย สุนัขกำลังเหงา
  • เห่าสั้น ๆ ครั้งสองครั้ง.....ความหมาย การทักทายตามปกติของสุนัข
  • เห่าครั้งเดียวสั้น ๆ เมื่อคุณหรือสุนัขอีกตัวกำลังยุ่งอยู่กับเขา.............ความหมาย เขากำลังรำคาญและ
   พยายามบอกคุณว่า “หยุดซะทีเถอะ
  • ลูกสุนัขเห่าติดต่อกัน.........ความหมาย เป็นการเรียกร้องความสนใจ
  • เห่าครั้งเดียวสั้น ๆ เป็นการเรียกเจ้าของ...........ความหมาย เขาต้องการขับถ่ายหรือถึงเวลาให้อาหารแล้ว
  • เห่าติด ๆ กันรัวและดังขึ้นเรื่อย ๆ ..............ความหมาย บ่อบอกถึงความตื่นเต้นสนุกสนานกับอะไรบางอย่าง

ถึงจะพูดภาษาเดียวกันไม่ได้ แต่ก็สื่อใจถึงกันได้ ด้วยภาษากาย ภาษาสายตา มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะสื่อสารกับเขามากน้อยแค่ไหน ถ้าคุณพยายามทำความเข้าใจใจตัวเขา เรียนรู้เขา สักวันก็จะเป็นเหมือนบทเพลง “สองกายหัวใจเดียว


แหล่งที่มา   http://pirun.ku.ac.th
เครดิตภาพ https://uk.pinterest.com/explore/white-lab-puppies/

Monday, April 17, 2017

หลักการเลือกซื้อตุ๊กตาให้สุนัขกัดเล่น
ตุ๊กตานั้นที่จริงแล้วมันก็ไม่ไช่สิ่งฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นสำหรับสุนัขเลย มีไว้ก็ดีเหมือนกัน ธรรม­ชาติของลูกสุนัขนั้นจำเป็นต้องลับเขี้ยวลับฟันของมันให้แข็งแรงและจำเป็นต้องออกกำลังกล้ามเนื้อ ขบเคี้ยวอาหาร แม้แต่สุนัขที่โตแล้วก็ยังจำเป็นต้องกัดตุ๊กตาเพื่อรักษาฟันของมันให้สะอาด และ ป้องกันมิให้ก้อนนิ่วก่อตัว มันจำเป็นอย่างยิ่งก่อนที่เราจะซื้อตุ๊กตาให้สุนัขเล่น เราต้องดูให้ดีว่าตุ๊กตานั้นทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย สีที่ใช้ต้องเป็นสีที่บริโภคได้ และต้องเป็นตุ๊กตาที่เหมาะสมกับสุนัข คือไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไป หรือเล็กจิ๋วจนเกินไป

ตุ๊กตาที่เล่นแล้วมีเลียงเอี๊ยดอ๊าดนั้นไม่เหมาะสำหรับให้สุนัขขบเคี้ยวเล่น ด้วยเหตุผลสองประการ คือ มันทำด้วยพลาสติกชนิดที่ไม่มีความเหนียวสูงพอ เวลาสุนัขกัดเล่นตุ๊กตาชนิดนี้จะขาดกระจุยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและมักจะทำ ด้วยวัสดุโลหะอันตรายที่ทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดอ๊าด สุนัขอาจจะกัดกินเอาโลหะกลืนลงท้องรวมทั้งเศษพลาสติกด้วย ต้องใช้การผ่าตัดถึงจะเอาเศษของอันตรายเหล่านี้ออกจากท้องสุนัข มิฉะนั้นจะทำให้สุนัขเป็นแผลในกระเพาะอันตรายถึงชีวิตได้ 

มิใช่เฉพาะวัสดุสังเคราะห์จำพวกพลาสติกรวมทั้งกล่องโฟมและพลาสติกห่อของเท่านั้น  ที่เป็นอันตรายแก่สุนัข พวกของทุกอย่างที่ทำด้วยไม้เปราะง่ายต่อการกลืนกิน ย่อมเป็นอันตรายทั้งนั้น ดังนั้นเวลาเราจะซื้อตุ๊กตาหรือของเล่นมาให้สุนัขละก้อ พิจารณาดูให้ดีด้วยว่ามันทำด้วยวัสดุอะไร แข็งแรงทนทานและ ไม่เป็นอันตรายหรือไม่

ตุ๊กตาที่ดีที่สุดสำหรับสุนัขก็ คือ ลูกบอลที่ทำด้วยยางแข็ง (ชนิดที่สุนัขไม่สามารถกัดกระจุยได้) และตุ๊กตากัดเล่นที่ทำด้วยหนังดิบ สุนัขของเราสามารถเล่นกับตุ๊กตาพวกนี้ได้ตราบใดที่สุนัขมันเขี้ยว และมันแทบจะไม่ก่ออันตรายใด ๆ เลย เพราะตุ๊กตาพวกนี้จะแข็งแรงพอ สุนัขไม่สามารถกัดให้ขาดกระจุยได้ ข้อดีอีกอย่างก็ คือ ลูกสุนัขจะง่วนอยู่กับการกัดตุ๊กตาเล่น และจะทำให้มันไม่ค่อยจะสนใจลับเขี้ยวของมันกับเฟอร์นิเจอร์ของเรา

แหล่งที่มา  www.เลี้ยงสัตว์.com/หลักการเลือกซื้อตุ๊กตา
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/448741550342140542/

Thursday, April 13, 2017

ข้อควรระวังในการคลายร้อนให้น้องหมา
      จะไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็มีแต่คนบ่นว่า “อากาศร้อน”  จนหลายๆ คนต้องหนีร้อนพึ่งเย็นเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้า หรือไม่ก็ไปพักผ่อนชิลล์ๆ ในสถานที่ต่างๆ  ...  ส่วน เพื่อนๆ ที่เลี้ยงน้องหมา แน่นอนว่า ก็ต้องสรรหาสารพัดวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกันมาใช้กับน้องหมาเพื่อให้น้องหมา สามารถผ่านช่วงหน้าร้อนนี้ไปได้  ... แต่ใครจะรู้ล่ะว่า บางวิธีที่เราคิดว่าคลายร้อนได้ดีที่สุดสำหรับน้องหมาอาจจะส่งผลข้างเคียง และอาจเป็นอันตรายกับน้องหมาได้เหมือนกัน

        "เทคนิคการเลี้ยงการดูแล" วันนี้ ปังปอนด์ก็เลยจะชวนเพื่อนๆ มารู้จักข้อควรระวังในการคลายร้อนให้น้องหมา โดยหยิบวิธีที่คนรักน้องหมานิยมใช้คลายร้อนให้กับน้องหมามาให้เพื่อนๆ ได้สังเกต และระวังกันค่ะ ... ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรที่ผู้เลี้ยงต้องระวังกันบ้าง^^”

1.ไอศกรีม

       “อากาศ ร้อนๆ แบบนี้ซื้อไอศกรีมเย็นๆ คลายร้อนให้น้องหมากินสักแท่งดีกว่า”  เชื่อว่าผู้เลี้ยงหลายๆ บ้านคงเลือกวิธีคลายความร้อนให้น้องหมาด้วยไอศกรีมใช่ไหมคะ? ... สำหรับมนุษย์อย่างเราๆ ที่ต้องการปริมาณพลังงาน 1,800  - 2,500 กิโลแคลอรี่/วัน  คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าจะหาไอศกรีมสักแท่งมาดับความร้อน  แต่สำหรับน้องหมาที่โดยเฉลี่ยแล้วต้องการปริมาณพลังงาน 200-300 กิโลแคลอรี่/วัน การกินไอศกรีมสักแท่งนั้นอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เลยล่ะค่ะ นั่นก็เพราะว่า ในไอศกรีม  1 แท่ง มีปริมาณแคลอรี่สูงถึง 205 กิโลแคลอรี่ ซึ่งเกินความต้องการต่อวันของน้องหมา และนอกจากนี้ในไอศกรีมยังมีส่วนผสมของนมวัว และน้ำตาลในปริมาณมาก ซึ่งอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรืออาหารที่มีรสหวานเป็นอาหารที่มีพลังงานสูง หากน้องหมากินเข้าไปมากๆ แล้วไม่ได้ออกกำลังกาย พลังงานที่เหลือถ้าหากไม่ได้ถูกเผาผลาญให้หมดไป พลังงานก็จะสะสมในร่างกายของน้องหมา และหากพลังงานนั้นสูงเกินไปก็จะส่งผลให้น้องหมารู้สึกหงุดหงิด แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้องหมาอ้วนได้

         ฉะนั้น ในหน้าร้อนหากเพื่อนๆ อยากจะให้ไอศกรีมกับน้องหมา ก็สามารถให้ได้ค่ะแต่ควรระวังอย่าให้ในปริมาณที่มากเกินไป หรือทางที่ดี ปังปอนด์แนะนำว่าให้เพื่อนๆ หาวิธีอื่นคลายร้อนให้น้องหมาจะดีกว่านะคะ โดยเพื่อนๆ อาจจะใช้วิธีตั้งน้ำเย็นสะอาดไว้ให้น้องหมากินหลายๆ จุด หรืออาจจะทำเมนูคลายร้อนง่ายๆ อย่าง Happy หวานเย็น จากคอลัมน์ ไอเดียน้องหมา ที่สามารถช่วยดับความร้อนแถมมีประโยชน์กับน้องหมาอีกด้วย

2. แช่น้ำในอ่างบัว

    กลายเป็นภาพที่เห็นจนชินตาในหน้าร้อนไปซะแล้ว สำหรับภาพของน้องหมาที่ชอบหลบร้อนไปนอนแช่ตัวในน้ำ เช่น อ่างบัว อ่างปลา หรือ สระน้ำ โดยเฉพาะน้องหมาสายพันธุ์บางแก้ว โกลเดนรีทรีฟเวอร์  ฯลฯ ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำเป็นชีวิตจิตใจ และเมื่อน้องหมายิ่งเจออากาศร้อนๆ แบบนี้ เข้าไป เพื่อนๆ ก็คงไม่ต้องไปตามหาที่ไหนไกลเลยค่ะ เพราะ น้องหมาคงลงไปนอนแช่น้ำในอ่างบัวเรียบร้อยชนิดที่ไม่ยอมขึ้นจากอ่างบัวกันเลยล่ะ ...

     การที่น้องหมาลงไปนอนแช่ตัวในอ่างบัวในช่วงหน้าร้อนเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่บ่งบอกว่า น้องหมาเค้ากำลังร้อนจึงต้องปรับอุณหภูมิในร่างกายให้เย็นลงด้วยการลงไปนอนแช่น้ำ ที่ถือว่าเป็นการปรับตัวโดยธรรมชาติของน้องหมา 
ซึ่งผู้เลี้ยงก็ควรระวังและไม่ควรปล่อยให้น้องหมาแช่น้ำหรือนอนในน้ำนานๆ เพราะการที่น้องหมาแช่ตัวลงไปในน้ำเป็นเวลานานนั้น อาจจะทำให้น้องหมาเป็นโรคปอดบวม ปอดชื้น  เกิดอาการคัน ผื่นขึ้น และเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากความสกปรกของน้ำในอ่างบัวได้ เพราะในอ่างบัวมักจะมีดินโคลนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก  เมื่อน้องหมาขึ้นจากน้ำดินโคลนเหล่านี้ก็จะติดอยู่ตามตัวน้องหมา และหากปล่อยให้น้องหมาตัวแห้งเอง เศษดินโคลนก็จะหมักหมมจนเกิดเป็นโรคผิวหนังในที่สุด

      ดังนั้น หากผู้เลี้ยงเห็นน้องหมาลงไปแช่ตัวในอ่างบัว ผู้เลี้ยงต้องรีบนำตัวน้องหมาออกมาและล้างตัวน้องหมาให้สะอาด พร้อมกับเช็ดตัวให้แห้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรคผิวหนังค่ะ หรือ ผู้เลี้ยงอาจจะแก้ปัญหาน้องหมาชอบหนีลงไปแช่น้ำในอ่างบัวโดยการเปลี่ยนจาก อ่างบัวมาเป็นการหากะลังมังใหญ่ๆ มาใส่น้ำสะอาดให้น้องหมาลงไปแช่ประมาณ 5-10 นาที และรีบนำน้องหมาขึ้นจากน้ำและเช็ดตัวให้แห้ง ซึ่งจะดีกว่าปล่อยให้น้องหมานอนแช่ในอ่างบัวที่มีน้ำสกปรก

3. อาบน้ำบ่อยๆ

     ในหน้าร้อนผู้เลี้ยงหลายๆ บ้านอาจจะเลือกวิธีคลายร้อนให้น้องหมาโดยการจับน้องหมาอาบน้ำบ่อยๆ  เพราะเป็นห่วงว่าน้องหมาจะร้อนและไม่สบายตัวจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว  หรือเห็นน้องหมาตัวร้อนผิดปกติก็เลยหวังดีจับน้องหมามาอาบน้ำในทันที ... แต่เพื่อนๆ  รู้ไหมคะว่า  การที่ผู้เลี้ยงอาบน้ำให้น้องหมาบ่อยเกินไปนั้น จะทำลายไขมันที่ร่างกายน้องหมาผลิตออกมาเคลือบผิวหนังและเส้นขน ส่งผลทำให้ผิวหนังและเส้นขนหยาบแห้ง ขาดความเงางาม ก่อให้เกิดอาการคันในน้องหมาบางตัว และอาจส่งผลให้น้องหมาเป็นโรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งถ้าหากมีอาการรุนแรงผิวหนังก็จะสามารถติดเชื้อได้และยิ่งในหน้าร้อนแบบนี้ หากผิวหนังและเส้นขนของน้องหมาขาดน้ำมันมาเคลือบ ก็อาจจะยิ่งทำให้ผิวหนังของน้องหมาบอบบางยิ่งขึ้นไปอีก

         ฉะนั้น  ผู้เลี้ยงจึงต้องระวังในเรื่องการอาบน้ำน้องหมาในหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดยผู้เลี้ยงควรอาบน้ำให้น้องหมาเพียงเดือนละ 1 - 2 ครั้งโดยใช้น้ำอุณหภูมิปกติ (ไม่ต้องใช้น้ำอุ่นเหมือนตอนหน้าหนาวเพราะร่างกายของน้องหมาในหน้าร้อนมี อุณหภูมิสูงอยู่แล้ว หากอาบน้ำอุ่นเข้าไปอีกอุณหภูมิร่างกายน้องหมาจะสูงขึ้น และอาจไม่สบายได้ค่ะ) และไม่ควรอาบน้ำให้น้องหมาหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายน้องหมาสูงกว่าปกติ เช่น หลังวิ่งเล่น หรือออกกำลังกาย เพราะจะทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อระบบการระบายความร้อนที่อาจมีปัญหาได้ แต่ ถ้าหากวันไหนน้องหมาเล่นซนจนเนื้อตัวสกปรก แนะนำว่าให้ผู้เลี้ยงทำความสะอาดเฉพาะจุดที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด หรืออาจจะใช้โฟมอาบแห้งที่มีคุณสมบัติในการช่วยกำจัดแบคทีเรียและยีสต์ที่ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์แทนก็ได้
4. เปิดแอร์

      การเปิดแอร์เพื่อคลายร้อนให้น้องหมาถือว่าเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการเปิดแอร์จะช่วยให้ทั้งผู้เลี้ยงและน้องหมาได้คลายร้อนไปพร้อมๆ กันค่ะ ซึ่งก่อนที่จะพาน้องหมาเข้าไปหลบความร้อนในห้องแอร์เย็นๆ ผู้เลี้ยงควรประเมินน้องหมาของตัวเองก่อนว่า น้องหมาของมีขนสั้นหรือขนยาว หากเป็นน้องหมาขนยาวอาจจะไม่มีปัญหากับการนอนในห้องแอร์สักเท่าไหร่ เพราะน้องหมาขนยาวมีขนเป็นเสื้อกันหนาวชั้นเยี่ยมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่สำหรับน้องหมาขนสั้น อย่าง ชิวาวา มินิเจอร์ ปั๊ก ฯลฯ อาจจะมีปัญหาในการนอนห้องแอร์ ซึ่งผู้เลี้ยงก็ควรใส่เสื้อหนาๆ ให้น้องหมาก่อนพาเข้าห้องแอร์ด้วยค่ะ เพราะดีไม่ดีจากที่จะหลบโรคลมแดดจากอากาศร้อนๆ นอกบ้าน ก็อาจจะกลายมาเป็นโรคปอดบวมเพราะนอนหนาวในห้องแอร์แทนก็เป็นได้

        ทั้งนี้ การเปิดแอร์เพื่อคลายร้อนให้น้องหมานั้นมีข้อระวังที่ผู้เลี้ยงไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือ หากจะเปิดแอร์ให้น้องหมาอยู่ด้วยควรปรับอุณหภูมิความเย็นให้อยู่ที่ 23 - 25 องศาเซลเซียส หาผ้าหรือเบาะมาปูให้น้องหมาเพื่อไม่ให้น้องหมาสัมผัสพื้นปูน กระเบื้อง หรือหินอ่อนที่มีความเย็นโดยตรง และไม่ควรปรับเปลี่ยนอุณหูมิบ่อยๆ เพราะสุนัขอาจป่วยได้ค่ะ หรือหากผู้เลี้ยงบ้านไหนไม่สะดวกเปิดแอร์ให้น้องหมาก็สามารถจัดบ้านให้เย็นขึ้นได้กับวิธีง่ายๆ กับบทความ  จัดบ้านง่ายๆ คลายร้อนให้น้องหมา ... ก็ได้นะ

5. พัดลม

     การเปิดพัดลมเพื่อคลายร้อนให้น้องหมาเป็นวิธีที่เบสิกสุดๆ ที่ผู้เลี้ยงหลายๆ บ้านเลือกใช้ในหน้าร้อน ซึ่งการเปิดพัดลมนอกจากจะช่วยให้คลายความร้อนให้น้องหมาแล้ว ยังช่วยให้อากาศภายในบ้านไหลเวียน ทำให้บ้านเย็นขึ้น เรียกได้ว่าอยู่สบายทั้งคนทั้งน้องหมาเลยล่ะค่ะ ^^”  แต่การเปิดพัดลมคลายร้อนให้น้องหมาก็มีข้อควรระวังที่ผู้เลี้ยงต้องใส่ใจและ ไม่ควรมองข้ามอยู่เหมือนกันนะคะ  ...

     ซึ่งข้อควรระวังสำหรับการเปิดพัดลมคลายร้อนให้น้องหมาก็คือ 
ควรหลีกเลี่ยงการเปิดพัดลมจ่อมาที่ใบหน้าหรือตัวน้องหมาตรงๆ แต่ให้เปิดส่ายเพื่อให้พัดลมกระจายความร้อนที่อยู่ในห้องออกไป ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  และสำหรับผู้เลี้ยงที่ใช้วิธีเปิดพัดลมไอน้ำเพื่อคลายร้อนให้น้องหมา ปังปอนด์ขอบอกเลยค่ะว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและไม่แนะนำ เพราะเปิดพัดลมไอน้ำให้น้องหมาอาจจะทำให้น้องหมามีน้ำมูก เป็นหวัด ปอดชื้น และเป็นปอดบวมได้  ทางที่ดีผู้เลี้ยงควรหลีกเลี่ยงการคลายร้อนให้น้องหมาด้วยการเปิดพัดลมไอน้ำ แต่อาจจะเลือกใช้วิธีหาเจลเก็บความเย็นให้น้องหมา หรือวิธีอื่นๆ เพื่อช่วยคลายร้อนให้กับน้องหมาแทนค่ะ ซึ่งเพื่อนๆ อาจจะเลือกวิธีคลายร้อนให้น้องหมาตามบทความ 6 วิธีง่ายๆ คลายร้อนให้น้องหมา  หรือจะจัดบ้านง่ายๆ เพื่อคลายร้อนให้น้องหมากับบทความ จัดบ้านง่ายๆ คลายร้อนให้น้องหมา ... ก็ได้นะ


6. เที่ยวทะเล

        อากาศร้อนๆ แบบนี้ ผู้เลี้ยงหลายๆ บ้านก็คงหากิจกรรมคลายร้อนทำร่วมกันกับน้องหมากันใช่ไหมคะบางคนอาจเลือกที่จะพาน้องหมาไปหลบร้อนเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  หรือไม่ก็พาน้องหมาไปเที่ยวทะเลที่ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ฮิตมากๆ ในช่วงหน้าร้อน ... แล้วเพื่อนๆ รู้ไหมคะว่า การพาน้องหมาไปเที่ยวทะเลสวยๆ แสนสบายเพื่อคลายร้อนนั้นก็มีข้อระวังที่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องรู้เพื่อความ ปลอดภัยของน้องหมาเหมือนกันนะ

     สำหรับผู้เลี้ยงที่ตั้งใจจะพาน้องหมาไปเที่ยวทะเลในช่วงหน้าร้อน ควรระวังอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับน้องหมากันด้วยนะคะ 
โดยผู้เลี้ยงควรดูแลน้องหมาให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา ไม่ควรปล่อยให้น้องหมาวิ่งเล่นเพียงลำพังหรือวิ่งเล่นกลางแดดนานเกินไปเพราะ น้องหมาอาจเกิดอาการลมแดดได้ รวมถึงผู้เลี้ยงยังต้องคอยระวังอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บริเวณหาด ทราย  เช่น เศษขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม  เศษหอย ปะการัง หิน ฯลฯ  ที่อาจบาดเท้าน้องหมาได้ค่ะ นอกจากนี้ผู้เลี้ยงยังต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆ ที่อยู่ในทะเล เช่น แมงกะพรุน หอยคัน หอยเม่น ฯลฯ ด้วยนะคะ เพราะถ้าหากน้องหมาโดนพิษของสัตว์อันตรายเหล่านี้เข้าไปก็อาจจะทำให้เกิด อาการ คัน บวม เกิดการอักเสบ และอาจรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยล่ะ

       ก่อนที่ผู้เลี้ยงจะพาน้องหมาลงไปเล่นน้ำทะเล ผู้เลี้ยงก็อย่าลืมสวมเสื้อชูชีพให้กับน้องหมาเพื่อป้องกันการจมน้ำ  และ หลังจากน้องหมาลงเล่นน้ำทะเลจนหนำใจแล้ว ผู้เลี้ยงก็อย่าลืมอาบน้ำล้างตัวน้องหมาเพื่อชำระล้างเอาน้ำทะเลออกไป เพื่อเป็นการป้องกันน้ำทะเลที่มีฤทธิ์เป็นกรดกัดผิวน้องหมา ที่จะทำให้น้องหมารู้สึกคัน และเกาจนผิวหนังเป็นแผลได้

เครดิตภาพ https://www.pinterest.com/pin/315463148881066500/