Monday, October 23, 2017

เคล็ดลับเพิ่มทักษะให้สุนัข ทั้งฉลาดและแสนรู้
          เจ้าของหลายคนคงจะรู้วิธีการฝึกสุนัขกันดีอยู่แล้ว อย่างเช่น จำชื่อตัวเอง กินข้าว การขับถ่าย และทำตามคำสั่งง่าย ๆ เป็นต้น แต่การฝึกเบื้องต้นแบบนี้ อาจจะน้อยไป เนื่องจากสุนัขก็เหมือนกับเด็กที่ต้องฝึกทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้สุนัขมีพฤติกรรมและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามการเจริญเติบโตของร่างกาย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวัยเจริญพันธุ์

          การฝึกทักษะใหม่ ๆ นั้น ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการฝึกฝนทักษะที่มีความซับซ้อนและยากกว่าการฝึกให้ ทำตามคำสั่งทั่วไป แต่ทั้งนี้หากสุนัขไม่สามารถทำอย่างที่คุณต้องการได้ ควรจะให้เวลา และหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือดุด่า เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้สุนัขเกิดความสับสน ไม่มีความสุข หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น

          โดยเริ่มจากเปลี่ยนวิธีให้อาหาร จากเดิมที่เคยเทอาหารใส่จานข้าวแบบธรรมดา นำของเล่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น การนำอาหารใส่ลงไปในของเล่นที่ต้องกัด แกะ ฉีก หรือนำขนมไปซ่อนเอาไว้ตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ ใส่อาหารลงไปในถาดหลุม แล้วนำของเล่นหรือลูกบอลปิดปากหลุมเอาไว้ จากนั้นปล่อยให้สุนัขแก้ไขปัญหาเอง หลังจากที่สุนัขเคยชินแล้ว ก็เปลี่ยนชนิดของของเล่นกับตำแหน่งที่ซ่อนอาหารไปเรื่อย ๆ

          เจ้าของหลายคนคงจะรู้วิธีการฝึกสุนัขกันดีอยู่แล้ว อย่างเช่น จำชื่อตัวเอง กินข้าว การขับถ่าย และทำตามคำสั่งง่าย ๆ เป็นต้น แต่การฝึกเบื้องต้นแบบนี้ อาจจะน้อยไป เนื่องจากสุนัขก็เหมือนกับเด็กที่ต้องฝึกทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้สุนัขมีพฤติกรรมและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามการเจริญเติบโตของร่างกาย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวัยเจริญพันธุ์

          การฝึกทักษะใหม่ ๆ นั้น ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการฝึกฝนทักษะที่มีความซับซ้อนและยากกว่าการฝึกให้ ทำตามคำสั่งทั่วไป แต่ทั้งนี้หากสุนัขไม่สามารถทำอย่างที่คุณต้องการได้ ควรจะให้เวลา และหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือดุด่า เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้สุนัขเกิดความสับสน ไม่มีความสุข หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น

          โดยเริ่มจากเปลี่ยนวิธีให้อาหาร จากเดิมที่เคยเทอาหารใส่จานข้าวแบบธรรมดา นำของเล่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น การนำอาหารใส่ลงไปในของเล่นที่ต้องกัด แกะ ฉีก หรือนำขนมไปซ่อนเอาไว้ตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ ใส่อาหารลงไปในถาดหลุม แล้วนำของเล่นหรือลูกบอลปิดปากหลุมเอาไว้ จากนั้นปล่อยให้สุนัขแก้ไขปัญหาเอง หลังจากที่สุนัขเคยชินแล้ว ก็เปลี่ยนชนิดของของเล่นกับตำแหน่งที่ซ่อนอาหารไปเรื่อย ๆ

เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/136796907406250867/

No comments:

Post a Comment